Hướng Dẫn Xác Minh Và Nạp Tiền Bằng USDT Sàn ZFX

1- Hướng dẫn xác minh Thanh toán qua ví USDT
Truy cập nền tảng cung cấp giao dịch và quản lý sản phẩm Tiền điện tử
Mục [ Ví USDT ] » [ Nạp USDT ]
Chọn loại địa chỉ Ví sử dụng để thực hiện lệnh chuyển tiền vào MT4 tương ứng với phương thức thanh
toán nạp tiền từ MyZFX
– Địa chỉ ERC20
– Địa chỉ TRC20 (TRON)
» Sao chép Địa chỉ Ví USDT

Đăng nhập vào trang thông tin khách hàng MyZFX
Mục Thông tin cá nhân » Xác thực thanh toán » Điền thông tin như sau:
– Tên ngân hàng:
USDT Wallet
– Số tài khoản ngân hàng:
Loại địa chỉ Ví
(TRC20 – ERC20)
– Chi nhánh ngân hàng:
Địa chỉ Ví USDT
– Ảnh xác minh:
Ảnh chụp bao gồm mã QR và địa chỉ để xác thực

2- Hướng dẫn nạp tiền
Chọn mục [ Nạp tiền ] » Lựa chọn loại Phương thức nạp tương ứng với Địa chỉ Ví cá nhân

Ví tiền Điện tử USDT
Truy cập vào mục [ Rút USDT ] tại giao diện Ví tiền Điện tử » Điền thông tin chuyển tiền theo phiếu nạp đã được tạo từ MyZFX

Ví tiền Điện tử USDT

Soạn thư điện tử sử dụng địa chỉ email đăng ký tài khoản MyZFX theo mẫu và gửi vào hộp thư vn-cs@zfx.com