Hướng Dẫn Rút Tiền – Sàn Axel Private Market 2023

BƯỚC 1: Đăng nhập tài khoản giao dịch tại website: https://secure.axelprivatemarket.com/

BƯỚC 2: Để rút tiền, chọn Quản lý tài chính (Asset Management) > Rút tiền (Withdrawal). Chọn Tài khoản rút tiền (Withdrawal Account)

=> Sau đó chọn Tên cổng thanh toán (Channel Name) để chọn loại tiền tệ rút về là VND hoặc USDT.
Lưu ý: Để rút tiền, quý khách cần thực hiện xác minh tài khoản trước để thông tin tài chính được hiển thị tự động khi rút tiền

*ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG RÚT VỀ VND:

Vui lòng điền đầy đủ thông tin như hướng dẫn => Chọn Đơn rút tiền (Withdrawal Application) để hoàn tất rút tiền.

*ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG RÚT VỀ USDT:

Vui lòng điền đầy đủ thông tin như hướng dẫn => Chọn Đơn rút tiền (Withdrawal Application) để hoàn tất rút tiền.

Sau khi hoàn tất, quý khách vui lòng đợi xử lý yêu cầu rút tiền.

 

THANK YOU!

Kiến thức đầu tư