THẾ GIỚI TÀI SẢN

♦ Trở thành một  doanh nghiệp năng động và có trách nhiệm từ lâu đã là ưu tiên hàng đầu của Thế Giới Tài Sản. Chúng tôi cam kết tạo ra tác động tích cực không chỉ cho các bên liên quan mà còn cho cộng đồng rộng lớn hơn mà chúng tôi đang sống và làm việc.

♦ Thế Giới Tài Sản được thành lập nhằm đóng vai trò hàng đầu trong việc thúc đẩy hoạt động từ thiện và thúc đẩy trách nhiệm xã hội trên khắp Việt Nam, giữa các cá nhân, tổ chức phi chính phủ, chính quyền tỉnh, thành phố và các tập đoàn khác. Sứ mệnh của tổ chức: giúp xóa đói giảm nghèo và nâng cao vị thế của người nghèo ở Việt Nam thông qua các chương trình y tế và giáo dục !.

♦ Chúng tôi sẽ nổ lực hết mình và ngày càng làm thêm nhiều điều thiện nguyện để giúp đỡ được nhiều người hơn nữa có hoàn cảnh khó khăn và tạo được nhiều giá trị hơn cho cộng đồng và đất nước Việt Nam.