Hướng Dẫn Nạp Tiền Qua D77 – Sàn ZFX

1. Xác nhận
Một cửa sổ mới xuất hiện gồm thông tin [Tài khoản thụ hưởng] và Số tiền cần nạp theo tỉ giá VND